تگ Head در HTML

تگ Head در HTML

مقدمه

عنصر head شامل مجموعه‌ای از عناصر است که از محتوا محسوب نمی‌ شوند، شامل فراداده‌ها، اطلاعات مربوط به شیوه‌ها و نحوه ارتباط صفحه با سایر صفحه‌هاست. مجموعه عناصری که در قسمت سر می‌آیند:

عنصرtitle

<title>

حاوی عنوان صفحه است. حضور این عنصر برای استاندارد بودن یک سند html الزامی است. وظیفه تعیین هویت سند را بر عهده دارد و معمولا این عنوان در قسمت بالای مرورگرها نمایش داده می‌شود. وقتی که کاربر صفحه‌ای را در لیست علاقه‌مندی‌ها یا نشانه‌ها ذخیره می‌کند به طور پیش فرض بوسیله عنوان تعیین هویت می‌شود.

عنصرmeta

<meta name= content= http-equiv= scheme=/>

راه اصلی ست که صفحات، توسط موتورهای جستجو ردیابی می‌شوند. صفات name و content یک ویژگی و مقدار آن را تعیین می‌کنند. مجموعه‌ای از فراداده‌ها-اطلاعات درباره اطلاعات است، مورد استفاده مرورگر‌ها، موتورهای جستجو، ویرایشگرهاست.

<meta name= content= http-equiv scheme=/>

بعضی از موتورهای جستجو با استفاده از خزنده در وب سایت جستجو می‌ کنند و بعضی دیگر از فهرست نویسی انسانی استفاده می‌کنند، نوع سوم آن ها از ترکیب روش های فوق استفاده می‌کند. خزنده صفحات وب را مشاهده و لینک‌های آن ها را دنبال می‌کند. نوع بهتر آن ها ممکن است تمام متن صفحه را بررسی کند. نوع ضعیف آنها ممکن است تنها قسمت سر را بررسی کند. عنصر meta یکی از عناصری است که بعضی موتورهای جستجو به آن توجه دارند. اما تضمینی وجود ندارد که با استفاده از تعداد زیادی از آنها سند حتما شناخته خواهد شد. بعضی طراحان صفحات برای افزایش رتبه خود در موتورهای جستجو، به استفاده از کلمات غیرمرتبط می‌پردازند، به این عمل spamming می‌گویند. برای مقابله با این مشکل موتورهای جستجو فراداده‌ها را محتوای سایت مقایسه می‌کنند. مهمترین مقادیری که برای صفت name به کار می‌روند description و keywords هستند. اگر موتور جستجو به وب سایت اعتماد پیدا کند، به جای روش های دیگر از description صفحه استفاده خواهد کرد. مقدار keywords کلیدواژه‌هایی را که مردم برای پیدا کردن صفحه نیاز دارند، شامل می‌شود. مقدار robots توسط نویسنده برای درخواست نحوه بررسی از خزنده مثل:follow، index درخواست نمایه کردن صفحه و بررسی لینک‌ها به کار می‌رود. اگر مقدار noindex تعیین شود خزنده از صغحه بازدید نخواهد کرد.

<p class='leftTxt'><xmp><meta name="description" content=" این وب سایت آموزشی pix3l است."> <meta name="keywords" content="html, , ساخت صفحات ٍب اچ, طراحی ٍب تی ام ال"> <meta name="robots" content="index, follow"> <meta name="keywords" content="html, , ساخت صفحات ٍب اچ, طراحی ٍب تی ام‌ال "> <meta name="robots" content="index, follow">

سایر مقادیر صفت name عبارت اند از:

Author: نام نویسنده صحفه

Generator: ابزار مورد استفاده برای ایجاد صفحه

formatter:شبیه به گزینه قبل

copyright: عبارت حق مولف

owner: حق مولف

Subject: شبیه به عنوان

صفت http-equiv یک http سرصفحه تعریف می کند که فعالیت مرورگری که صفحه را دریافت می کند را کنترل کرده و برای تصفیه اطلاعات مهیا شده بوسیله سرصفحه های فعال در http کاربرد دارد. بعضی سرورها به طور خودکار فرااطلاعات را به سر صفحه‌های http فعال ترجمه می‌کنند. دیگر مقادیر ممکن:

<meta http-equiv="expires" content=" Wed 28 Feb 2002 23:59:59 GMT"> <meta http-equiv="Refresh" content="0;URL=http://www.newurl.com"> <meta http-equiv="Set-Cookie"content="cookievalue=xxx;expires=Wednesday, 28-Feb-02 18:12:20 GMT;path=/">

خط اول زمانی که صفحه دیگر معتبر نیست یا به عبارتی تاریخ انقضا صفحه را تعیین می‌کند. خط دوم زمانی که صفحه باید به روز رسانی شود و آدرس صفحه جدید را معین می‌کند. خط سوم یک کوکی را تعیین می‌کند.

صفت scheme به عنوان توصیف گر فرااطلاعات به کار می‌رود.

<meta scheme="ISBN"name="identifier" content="0-201-17805-2">

که شابک کتاب Raggett on HTML 4 را بیان می‌کند.

اسکریپ نویسی

<script type= src= ><noscript >

شامل اسکریپی مرتبط با صفحه است. اسکریپت نویسی خارج از دامنه این آموزش قرار دارد اما همین قدر کافی است که بدانیم اسکریپت‌ها را هم در قسمت سر و بدنه می‌توان استفاده کرد. اسکریپت ها بیش تر در قسمت سر قرار می‌گیرند. اما بهترین مکان نیست زیرا موتورهای جست و جو معمولا قسمت سر را بررسی می‌کنند و اگر شما اسکریپتی طولانی در این قسمت قرار دهید، ممکن است موتورهای جستجو آن‌ها را هجو تلقی کنند.

<script type="text/vbscript" src="http://.org/script/script.js" />

یک اسکریپت خارجی- در صفحه ی دیگری نوشته- صفت type، نوع آن که وی بی اسکریپت است و src آدرس صفحه حاوی کد را مشخص می‌کند.

<script type="text/javascript"> Javascript Codes </script>

از اسکریپت داخلی که بین تگ های شروع و پایان قرار می‌گیرد، استفاده شده است.

<body onload="processscript()"> <body onunload="processscript()">

عنصر body صفتی دارد که سبب می شود که در هنگام بارگذاری یا ترک صفحه اسکریپت اجرا شود.

اکثر عناصر صفاتی برای احضار اسکریپت ها در هنگام وقایع مانند کلیک کردن یا جابه جایی ماوس دارند.

<h1onclick="ps()">ABC</h1> <p onmousedown="ps()">ABC</p>

وقایع عبارتند از:

Onload: اختصاص به عنصر body داشته و هنگامیکه مرورگر صفحه را به طور کامل بارگذاری کند اتفاق می‌افتد.

Onunload: اختصاص به عنصر body داشته و هنگامیکه مرورگر صفحه را ترک کند اتفاق می‌افتد.

Onclick : هنگامی که ماوس روی یک عنصر کلیک کند، اتفاق می‌ افتد.

Ondblclick: هنگامی که ماوس روی یک عنصر دابل کلیک اتفاق می‌ افتد.

Onmousedown: هنگامی که دکمه ماوس روی عنصری نگاه داشته شود.

Onmouseup:هنگامی که دکمه ماوس روی عنصری رها شود.

Onmouseover: هنگامی که ماوس از عنصر عبور کند.

Onmousemove: هنگامی که ماوس روی عنصر حرکت کند.

Onmouseout: هنگامی که ماوس به خارج از عنصر حرکت کند.

Onfocus: هنگامی که روی یک عنصر مثلا یک فرم تمرکز شود.

Onblur: هنگامی که عنصری از حالت تمرکز خارج شود.

Onkeypress: هنگامی که یک کلید روی عنصر زده می‌شود.

onkeydown: هنگامی که یک کلید روی عنصر نگاه داشته‌شود.

Onkeyup: هنگامی که کلیدی روی یک عنصر رها شود.

Onsubmit: هنگامی که یک فرم تحویل شود.

Onreset: هنگامی که یک فرم پاک شود.

Onselect: هنگامی که متنی در عنصر input یا textarea انتخاب شود.

Onchange: هنگامی که یک فرم از حالت تمرکز خارج شود و مقدارش پس از تمرکز تغییر کرده است.

عنصر style

<style type=>

این عنصر صفحه شیوه ای که بوسیله سند استفاده می شود را تعیین می‌کند.

<style type="text/css" media="print"> . . . </style>

صفت type نوع شیوه و صفت media نوع رسانه را تعیین می‌کند.

<link rel="stylesheet"href="new_page_1.css" media="all" type="text/css"/>

عنصرlink

<link href= type= media=hreflang= charset=/>

هدف آن ارائه اطلاعات مرتبط با نحوه ارتباط سند با دیگر صفحات است. وقتی دو صفحه به طور متقابل به هم لینک می‌دهند مشخص نیست که کدام یک پدر و کدام فرزند است، کاربرد این عنصر در حل این مشکل و کمک به موتورهای جست وجو برای اطلاعات لینک‌ها و افزایش کیفیت ارتباط جستجوهاست.

<link href="../primerstyle.css"rel="stylesheet" type="text/css"media="print"/> <link rel="alternate" hreflang="pt" type="text/html" /> <link rel="alternate" hreflang="ar" charset="ISO-8859-6"type="text/html" />

خط اول لینک به یک صفحه شیوه خارجی برای زمانی که سند پرینت می‌شود.

خط دوم یک لینک به صفحه جایگزین پرتقالی ارائه می‌دهد.

خط سوم به صفحه جایگزین عربی لینک می دهد. در این مورد مجموعهکاراکتر نیز نیاز به تعریف دارد. موتورهای جست و جو ممکن است نسخه جایگزین را در صورت نیاز کاربر به زبانی دیگر ارائه دهد.نظرات کاربرانعبارت امنیتی : حاصل 8 × 8 می شود :
متن پیام :