رابط برنامه سازی کاربردی (API) در AngularJS

رابط برنامه سازی کاربردی (API) در AngularJS

API سرواژه ی Application Programming Interface (رابط برنامه سازی کاربردی) می باشد.

API ی سراسری AngularJS

API سراسری AngularJS ، یک سری توابع جاوااسکریپت هستند که از آن ها جهت انجام کارهایی همچون موارد زیر استفاده می شود

1.مقایسه کردن اشیا

2.تکرار کردن اشیا

3. تبدیل کردن اطلاعات

توابع API سراسری AngularJS ، با از استفاده از شی angular قابل دسترسی می باشند.

در زیر فهرستی از توابع API متعارف AngularJS برای شما به نمایش گذاشته شده است:

()angular.lowercase: تبدیل یک رشته به حروف کوچک توسط این API صورت می پذیرد.

()angular.uppercase: از این API جهت تبدیل یک رشته به حروف بزرگ استفاده می شود.

()angular.isString : این API ، در صورتی که reference مورد نظر یک رشته باشد، مقدار true بازگردانی می نماید.

()angular.isNumber: این API ، در صورتی که reference مورد نظر عدد باشد، true بازیابی می کند.

نمونه ای از کاربرد تابع ()angular.lowercase

<!DOCTYPE html> <html> <head> <title></title> <script src="Angular.js"></script> </head> <body> <div ng-app="myApp" ng-controller="myCtrl"> <p>{{ x1 }}</p> <p>{{ x2 }}</p> </div> <script> var app = angular.module('myApp', []); app.controller('myCtrl', function ($scope) { $scope.x1 = "JOHN"; $scope.x2 = angular.lowercase($scope.x1); }); </script> </body> </html>

نمونه ای از تابع ()angular.uppercase

<!DOCTYPE html> <html> <head> <title> </title> <script src="Angular.js"> </script> </head> <body> <div ng-app="myApp" ng-controller="myCtrl"> <p>{{ x1 }}</p> <p>{{ x2 }}</p> </div> <script> var app = angular.module('myApp', []); app.controller('myCtrl', function ($scope) { $scope.x1 = "John"; $scope.x2 = angular.uppercase($scope.x1); }); </script> </body> </html>

نمونه ای از تابع ()angular.isString

<html> <head> <title></title> <script src="Angular.js"></script> </head> <body> <div ng-app="myApp" ng-controller="myCtrl"> <p>{{ x1 }}</p> <p>{{ x2 }}</p> </div> <script> var app = angular.module('myApp', []); app.controller('myCtrl', function ($scope) { $scope.x1 = "JOHN"; $scope.x2 = angular.isString($scope.x1); }); </script> </body> </html>

تابع ()angular.isNumber

<!DOCTYPE html> <html> <head> <title></title> <script src="Angular.js"></script> </head> <body> <div ng-app="myApp" ng-controller="myCtrl"> <p>{{ x1 }}</p> <p>{{ x2 }}</p> </div> <script> var app = angular.module('myApp', []); app.controller('myCtrl', function ($scope) { $scope.x1 = "JOHN"; $scope.x2 = angular.isNumber($scope.x1); }) ; </script> </body> </html>نظرات کاربرانعبارت امنیتی : حاصل 4 × 1 می شود :
متن پیام :