Modules در AngularJS

Modules در AngularJS

در AngularJS ، ماژول یک برنامه را تعریف می کند.

ماژول در حقیقت نقش یک ظرف برای نگهداری بخش های مختلف یک برنامه را ایفا می‌کند.

همچنین می توان گفت که ماژول، یک ظرف برای کنترلگرهای برنامه است.

کنترلگرها همیشه متعلق به یک ماژول هستند.

یک ماژول به همراه یک کنترگر

برنامه ی زیر ("myApp") دارای یک کنترلگر به نام ("myCtrl") است:

<!DOCTYPE html> <html> <head> <title></title> <script src="Angular.js"></script> </head> <body> <div ng-app="myApp" ng-controller="myCtrl"> {{ firstName + " " + lastName }} </div> <script> var app = angular.module("myApp", []); app.controller("myCtrl", function ($scope) { $scope.firstName = "John"; $scope.lastName = "Doe"; }); </script> </body> <html>

قرار دادن ماژول ها و کنترلگرها در فایل های جدا

در برنامه های AngularJS ، متداول است که ماژول ها و کنترلگرها را در فایل های مجزای جاوا اسکریپت قرار می‌دهند.

در مثال زیر، فایل" myApp.js" دربردارنده ی یک ماژول برنامه است درحالی که فایل " myCtr" حامل کنترلگر می‌باشد:

از پارامتر [] در تعریف ماژول می‌توان به منظور تعریف ماژول های وابسته بهره گرفت.

<!DOCTYPE html> <html> <head> <title></title> <script src="Angular.js"></script> </head> <body> <div ng-app="myApp" ng-controller="myCtrl"> {{ firstName + " " + lastName }} </div> <script src="myApp.js"></script> <script src="myCtrl.js"></script> </body> </html>

توابع می توانند فضاهای نامی سراسری را تخریب کنند

در جاوااسکریپت باید از بکار بردن توابع سراسری تا حد امکان خودداری کرد، زیرا آنها می توانند به راحتی توسط دیگر اسکریپت ها بازنویسی یا نابود شوند. ماژول های AngularJS با قرار دادن توابع به صورت محلی درون ماژول مربوطه، این مشکل را تا حدی کاهش دهد.

زمان بارگذاری کتابخانه

اگرچه رایج است که در برنامه های HTML اسکریپت ها در انتهای عنصر body قرار داده شوند، پیشنهاد می کنیم که شما فایل آدرس دهنده به کتابخانه ی AngularJS را در تگ head و یا در ابتدای المان body قرار دهید.

دلیل آن این است که فراخوانی angular.module تنها می تواند پس از بارگذاری کتابخانه، ترجمه (کامپایل) شود.

<!DOCTYPE html> <html> <head> <title></title> <script src="Angular.js"></script> </head> <body> <div ng-app="myApp" ng-controller="myCtrl"> {{ firstName + " " + lastName }} </div> <script> var app = angular.module("myApp", []); app.controller("myCtrl", function ($scope) { $scope.firstName = "John"; $scope.lastName = "Doe"; }); </script> </body> </html>نظرات کاربرانعبارت امنیتی : حاصل 8 × 7 می شود :
متن پیام :