آرایه ها در #C

آرایه ها در #C

زمانی که در یک نرم افزار نیاز به تعریف متغییرهای مختلف از یک نوع می باشد تعریف متغییرها به صورت مستقل نرم‌افزار را Static می کند. در این حالت نمی توان عملیات مختلفی را به راحتی روی متغیر ها انجام دهیم. مثلاً اگر بخواهیم 50 متغیر را تعریف کنیم و از کاربر دریافت کنیم و بزرگترین آن ها را محاسبه کنیم تعریف متغیر ها به صورت a , b , c , … پیاده سازی را بسیار مشکل می کند. از این رو بهتر است به جای استفاده از متغیرهای مختلف از یک مجموعه به نام آرایه استفاده کنیم. آرایه از عناصر متوالی پشت سر یکدیگر تشکیل شده است. عناصر با اندیس عددی از صفر شروع می شوند. بنابراین می‌توانیم توسط یک حلقه for که شمارنده های عناصر را تولید می کند، اندیس خانه های آرایه را ایجاد می کنیم در حلقه for که شمارنده های عناصر را تولید می کند اندیس خانه های آرایه را ایجاد کنیم.

آرایه دو بعدی

به مجموعه ای از آرایه های یک بعدی ، دو بعدی گفته می شود ، یعنی اگر آرایه یک بعدی را روی هم قرار دهیم آرایه دو بعدی ایجاد می گردد. در این حالت بعد اول ردیف های آرایه می باشند که به ترتیب ...,0,1,2,3 شماره گزاری می شوند بعد دوم ستون ها یا سلول های آرایه های یک بعدی می باشند.

تعریف آرایه دوبعدی

Int[,] a = new int [3,4];

GetLength
در آرایه های دو بعدی سایز هر بعد را بر می گرداند.

Jagged-Array
در آرایه های دو بعدی تمامی سطر ها و ستون ها یکسان است این کار سبب ایجاد سلول های بدون استفاده در آرایه و از بین رفتن فضای آرایه می شود. مثلاً فرض کنید می خواهیم تعداد نمرات 10 دانشجو را در یک آرایه ذخیره کنیم اگر تعداد نمرات دانشجویان با هم یکسان نباشد فضاهای اضافی در آرایه وجود دارد، جهت حل این مشکل از Jagged-Array استفاده می شود.

شکل دیگر ایجاد آرایه دوبعدی

Int[][] a=new int[5][];نظرات کاربرانعبارت امنیتی : حاصل 7 × 5 می شود :
متن پیام :