انواع آرایه ها یک بعدی، دو بعدی و چند بعدی در جاوا

انواع آرایه ها یک بعدی، دو بعدی و چند بعدی در جاوا

آرایه را می توان مجموعه ای از متغییر های هم نوع نامید بطوری که به تعداد خانه هایی که برای آن درنظر می گیریم ، در حافظه برای ما فضا در نظر میگیرد و دسترسی به خانه های آن از طریق اندیس و تحت یک نام امکان پذیر می باشد. مبحث آرایه ها در تمامی زبان های برنامه نویسی از جمله مواردی است که آموزش داده می شود زیرا جزء عناوین مهم بشمار می رود. آرایه ها از انواع یک بعدی و دو بعدی و چند بعدی تشکیل می شوند که در صورت نیاز می توان از هر شکل آن بهره برد. ابتدا جهت آشتایی بیشتر به قطعه کد زیر توجه فرمائید :

تعریف آرایه یک بعدی

int[] aryNums;
aryNums=new int[6];
---------------------------------------------------------------
int[] aryNums=new int[6];
aryNums[0]=10;
---------------------------------------------------------------
int[] aryNums={1, 2, 3, 4};
String[] aryStrings={"Autumn", "Spring", "Summer", "Winter"};
boolean[] aryBools={false, true, false, true};
System.out.println( aryNums[2] );

در کد فوق تعریف انواع آرایه یک بعدی و مقدار دهی آنها به همراه چگونگی دسترسی به مقادیر نشان داده شده است. در مثال اول یک آرایه در دو قسمت با طول 6 خانه درنظر گرفته شده است. در اینجا 6 خانه از نوع Int در حافظه جهت استفاده ی آرایه رزرو می شود. در مثال دوم طریقه مقداردهی و دسترسی به خانه های آرایه نشان داده شد به این صورت که با استفاده از شماره خانه یا همان اندیس آرایه می توانیم به تمامی خانه های رزرو شده در حافظه دسترسی پیدا کنیم. و در مثال آخر نمونه ای از تعریف آرایه به همراه مقداردهی مستقیم نشان داده شده است بصورتی که در زمان تعریف آرایه می توان به تعداد مورد نیاز مقادیر را وارد کرده تا خانه های اضافی دیگر اشغال نشود.

تمامی مثال های ذکر شده کار با انواع آرایه های یک بعدی را نشان می داد اما اکنون جهت استفاده از آرایه های دو بعدی و چند بعدی به مثال های زیر توجه فرمائید :

تعریف آرایه دو و چند بعدی

int [][] nums=new int[5][4];
int temperature[][][]=new int[10][20][30];

با توجه به کد فوق می بینیم که آرایه ها می توانند در شکل های دو و چندبعدی نیز تعریف شوند و دسترسی به خانه های آنها از طریق سطر ، ستون و در چند بعدی ، عمق نیز میسر می باشد. در مثال اول یک آرایه 4×5 با 5 سطر و 4 ستون تعریف شده است که بعد از تعریف این آرایه 20 خانه در حافظه از نوع Int برای ما تحت نام nums درنظر گرفته می شود. اما در خط بعد یک آرایه چندبعدی با طول 6000 درنظر گرفته می شود به این صورت که آرایه ما شامل 10 سطر و 20 ستون و عمق 30 می باشد.نظرات کاربرانعبارت امنیتی : حاصل 5 × 3 می شود :
متن پیام :