ارسال ایمیل با استفاده از PHP

ارسال ایمیل با استفاده از PHP

بخش ارتباط با ما برای یک سایت و ارتباط مستقیم با بازدیدکنندگان یکی از جمله مواردی است که هر سایت با هر محتویاتی باید داشته باشد تا افراد بتوانند به این واسطه با بازدیدکنندگان و مشتریان خود در ارتباط باشند. برای اضافه کردن این سیستم به سایت قبل از هر چیز مهم است که طراح وب سایت خود را با چه زبان برنامه نویسی نوشته باشد ، بدین منظور اگر سایت شما با زبان PHP نوشته شده باشد می توانید از قطعه کد زیر جهت ارتباط با مشتریان خود استفاده کنید :

کد ارسال ایمیل در PHP

<?php
$to="someone@example.com";
$subject="Test mail";
$message="Hello! This is a simple email message.";
$from="someonelse@example.com";
$headers="From:" . $from;
mail($to,$subject,$message,$headers);
echo "Mail Sent.";
?>

همانطور که در کد فوق مشخص است ابتدا اطلاعات مربوطه را وارد کرده یا از کاربر میگیریم ، سپس با استفاده از تابع ()mail اطلاعات دریافتی را برای آدرس گیرنده ای که مشخص می کنیم ارسال میکنیم. جهت اطلاع بیشتر از پارامترهای ارسالی به بخش زیر دقت فرمائید :

  • TO : آدرس ایمیل گیرنده ایمیل
  • Subject : عنوان ایمیل ارسالی
  • Message : متن ایمیل
  • From : آدرس ایمیل ارسال کننده
  • Headers : عنوان یا سرتیتر ایمیل ارسالی (این پارامتر الزامی نمی باشد)
  • ()Mail : تابع ارسال ایمیل
  • echo : چاپ پیام جهت تایید ارسال ایمیل


نظرات کاربرانعبارت امنیتی : حاصل 8 × 5 می شود :
متن پیام :