کار با رجیستری ویندوز بوسیله برنامه نویسی

کار با رجیستری ویندوز بوسیله برنامه نویسی

معمولا برنامه نویسان در گذشته و تا حدودی امروزه وقتی قرار بر امنیت می شد سریعاً به سراغ پایگاه داده و ارسال اطلاعات به بانک اطلاعاتی و از این قبیل مسائل میرفتند، اما این روش مستلزم مشکلاتی بود مانند همراه داشتن همیشگی انجین دیتابیس به همراه برنامه و غیره. از طرفی اگر قرار باشد برنامه نویسی برای برنامه خود زمان انقضا تعریف کند باید چگونه این کار را انجام دهد. رجیستری ویندوز یکی از گزینه های بسیار خوب برای برنامه نویسان است که می توانند با کمک آن اطلاعات خود را ذخیره و بازیابی کنند. البته این نکته نیز ناگفته نماند که اطلاعات موجود در رجیستری هم قابل مشاهده و تغییر هستند اما با رمزنگاری مقدارها می توانیم به راحتی اطلاعات را با امنیتی مطلوب ذخیره و بازیابی نمائیم. گفتنی است که رجیستری خود شامل تمامی کلیدها و اطلاعات مهم برنامه ها می باشد و اگر مقداری را به اشتباه تغییر دهید یا حذف کنید ممکن است در ویندوز شما اختلالاتی بوجود آید. برای ساخت یک زیرکلید در یک آدرس رجیستری می بایست از کد زیر استفاده نمائید :

ساخت زیرکلید(SubKey) در رجیستری

Dim regKey As Microsoft.Win32.RegistryKey
regKey=Registry.LocalMachine.OpenSubKey("SOFTWARE", True)
regKey.CreateSubKey("MyApp")
regKey.Close()

ساخت زیرکلید(SubKey) در رجیستری

Microsoft.Win32.RegistryKey regKey;
regKey=Registry.LocalMachine.OpenSubKey("SOFTWARE", true);
regKey.CreateSubKey("MyApp");
regKey.Close();

بعد از اجرای این کد یک کلید با نام MyApp در پوشه Software در گروه CurrentUser ساخته می شود.

حال برای خواند و نوشتن مقدار در کلید ساخته شده از قطعه کد زیر استفاده می کنیم :

خواندن و نوشتن در رجیستری

Dim regKey As Microsoft.Win32.RegistryKey
Dim val As String
regKey=Microsoft.Win32.Registry.LocalMachine.OpenSubKey("Software\MyApp", True)
regKey.SetValue("AppName", "MyRegApp")
val=regKey.GetValue("AppName")
regKey.Close()

خواندن و نوشتن در رجیستری

Microsoft.Win32.RegistryKey regKey;
string val;
regKey=Microsoft.Win32.Registry.LocalMachine.OpenSubKey("Software\MyApp", true);
regKey.SetValue("AppName", "MyRegApp");
val=regKey.GetValue("AppName");
regKey.Close();

در قطعه کد بالا یک کلید با نام AppName و مقدار MyRegApp در مسیر تعیین شده ساخته می شود. سپس همان مقدار از کلید ساخته شده دریافت شده و در متغییری با نام val ذخیره می شود.

در نهایت برای حذف زیرکلید موجود در رجیستری می توانید از قطعه کد زیر استفاده نمائید :

حذف زیر کلید از رجیستری

Dim regKey As Microsoft.Win32.RegistryKey
regKey=Registry.LocalMachine.OpenSubKey("Software", True)
regKey.DeleteSubKey("MyApp", True)
regKey.Close()

حذف زیر کلید از رجیستری

Microsoft.Win32.RegistryKey regKey;
regKey=Registry.LocalMachine.OpenSubKey("Software", true);
regKey.DeleteSubKey("MyApp", true);
regKey.Close();

برای مشاهده مقدارها و ورود به رجیستری می بایست عبارت regedit را در پنجره Run ویندوز نوشته و بر روی دکمه Ok کلیک نمائید.نظرات کاربرانعبارت امنیتی : حاصل 4 × 6 می شود :
متن پیام :