آموزش رمز نگاری و امضای دیجیتال

آموزش رمز نگاری و امضای دیجیتال


در جهان امروز مدیریت اسناد الکترونیکی و ارسال و دریافت اطلاعات الکترونیکی بخش بزرگی از تبلیغات و فعالیت‌های اجرایی شامل می‌شود. هنوز انتظار می‌رود که استفاده از اطلاعات مبتنی بر کامپیوتر در سطح جهان به طرز قابل توجهی در حال گسترش می‌باشد. یکی از تکنولوژی‌هایی که موجب افزایش اعتماد گردیده ، امضای دیجیتال می‌باشد. این تکنیک مبتنی بر رمزنگاری باعث به رسیمت شناسی اطلاعات الکترونیکی شده به طوریکه هویت پدید آورنده سند و جامعیت اطلاعات آن ، قابل بازبینی و کنترل می‌باشد


دانلــود
حجم فایل : 1/67MB

نظرات کاربرانعبارت امنیتی :حاصل 6 × 7 می شود :
متن پیام :