کتاب آموزش پایگاه داده

کتاب آموزش پایگاه داده


در سیستم های کامپیوتری جهت ذخیره اطلاعات می بایست در فضایی اطلاعات را ذخیره نمود در این راستا می توان از پایگاه های داده‌ای استفاده نمود و یا اطلاعات را در فایل‌ها ذخیره کرد ، جهت ایجاد نرم افزارهای مختلف باید از پایگاه های داده‌ای چه به صورت فایل یا دیتابیس باشد یا در در پایگاه‌های داده‌ای مختلف به صورت جداگانه ذخیره شوند یا در یک پایگاه داده می‌بایست سیتستم فایل یا پایگاه داده وجود داشته باشد. به همین دلیل بایستی برنامه نویسان با پایگاه های داده آشنایی دادشته باشند در همین راستا جهت آشنایی شما عزیزان آموزش پایگاه داده را قرار داده ایم.


دانلــود
حجم فایل : 1/80MB

نظرات کاربرانعبارت امنیتی :حاصل 6 × 5 می شود :
متن پیام :