چگونگی کار با مبنای اعداد

چگونگی کار با مبنای اعداد


در دنیای ما سیستم اعداد و استفاده از آن ها کاربرد‌های بی شماری دارد از جمله در سیستم های دیجیتال و کامپیوتر ، در نتیجه لازم است کسانی که در این زمینه فعالیت دارند اطلاعاتی در این زمنیه داشته باشند تا بهتر به فعالیت در زمینه های اکترونیک و سیستم های دیجیتال داشته باشند.


دانلــود
حجم فایل : 968KB

نظرات کاربرانعبارت امنیتی :حاصل 4 × 4 می شود :
متن پیام :