پردازش تصویر به روش هیستوگرام

پردازش تصویر به روش هیستوگرام


در اﻳﻦ آموزش ﺳﻌﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ کاربردهای مختلف پردازش تصویر که از جمله کاربرد در صنعت ، هواشناسی ، شهرسازی ، کشاورزی ، علوم نظامی و امنیتی ، نجوم ، فضانوردی ، پزشکی ، فناوری های علمی ، باستان‌شناسی ، تبلیغات ، سینما ، اقتصاد ، روانشناسی و زمین شناسی می باشد. مختصرا مورد بحث قرار گیرد. چگونگی پردازش بر روی تصاویر و تکنیک ها و فیلترهایی که بر روی یک تصویر اعمال می شود و این که چگونه می توان میزان روشنایی یک تصویر را به کمک تکنیک هیستوگرام افزایش یا کاهش داد و فیلترهای بالاگذر چه ویژگی هایی از تصویر را برای ما ملموس خواهد کرد بیان می شود و در نهایت استفاده از همین هیستوگرام و اعمال فیلترهای مختلف برای پیدا کردن لبه به یکی از کاربردهای آن که تشخیص پلاک خورو می باشد پرداخته می شود که نشان می دهد این تکنیک برای تصاویر با کنتراست متفاوت و تشخیص اشیا در آنها بسیار مفید می باشد.


دانلــود
حجم فایل : 1/09MB

نظرات کاربرانعبارت امنیتی :حاصل 1 × 2 می شود :
متن پیام :