آموزش برنامه نویسی در متلب بر پایه محاسبات عددی

آموزش برنامه نویسی در متلب بر پایه محاسبات عددی


محاسبات عددی علم و هنر محاسبه است. محاسبات عددی (یا آنالیز عددی) به مطالعه ی روش ها و الگوریتم هایی گفته می شود که تقریب های عددی (در مقابل جواب های تحلیلی) را برای مسائل ریاضی بکار می برند. محاسبات عددی با اعمال شیوه های تقریبی محاسباتی به حل مسائلی از ریاضیات پیوسته می پردازد که به روش تحلیلی قابل حل نیستند. هدف محاسبات عددی، حل مسائل عددی پیچیده، تنها با استفاده از اعمال ساده حساب به منظور توسعه و ارزیابی روش ها برای محاسبه نتایج عددی از اطلاعات معلوم می باشد


دانلــود
حجم فایل : 2/42MB

نظرات کاربرانعبارت امنیتی :حاصل 5 × 7 می شود :
متن پیام :