برنامه پیاده سازی جدول حالت با اعداد

برنامه پیاده سازی جدول حالت با اعداد


در بعضی زمان‌ها ممکن است نیاز باشد تمامی حالات ممکن را درمود یک مسئله با ورودی ها و خروجی‌های مختلف بررسی شود که مانند طراحی در مباحث مدار منطقی و طراحی های سیستم‌های الکترونیکی رخ می‌دهد و دانشجویانی که دروس مدارمنطقی و الکترونیک کار می‌کنند با جدول حالت آشنایی کامل دارند. در برنامه نمایش حالت‌های ممکن عددی را جهت مشخص شدن تعداد اعداد وارد می‌کنیم و برنامه تمامی حالت های کنارهم قرار گرفتن اعداد مورد نظر را در به صورت لیست نمایش می دهد.


دانلــود
حجم فایل : 102KB

نظرات کاربرانعبارت امنیتی :حاصل 5 × 1 می شود :
متن پیام :