برنامه سفارشی سازی textboxها

برنامه سفارشی سازی textboxها


برنامه فیلتر کردن textbox دارای دو textbox بوده که در یکی از آن‌ها می‌توان فقط متن و در دیگری می‌توان فقط عدد وارد نمود این برنامه تمرینی جهت یادگیری چگونگی فیلتر کردن ورودی‌های برنامه مانند ورود شماره تلفن که کاربر فقط باید عدد وارد نماید یا در فیلد‌های نام و نام خانوادگی که کاربر فقط باید از حروف استفاده کند.


دانلــود
حجم فایل : 54KB

نظرات کاربرانعبارت امنیتی :حاصل 2 × 1 می شود :
متن پیام :