سورس حل مسئله n Queens به زبان #C

سورس حل مسئله n Queens به زبان #C


مسئله چند وزیر یک معمای شطرنجی و ریاضیاتی است که بر اساس آن باید n وزیر شطرنج در یک صفحه n×n شطرنج به‌گونه‌ای قرار داده شوند که هیچ‌یک زیر ضرب دیگری نباشند. با توجه به اینکه وزیر به‌صورت افقی، عمودی و اُریب حرکت می‌کند، باید هر وزیر را در طول، عرض و قطر متفاوتی قرار داد. برنامه چند وزیر یک برنامه 4 وزیر است که شما می توانید با حل آن هم یکی از مسائل طراحی الگوریتم را حل نمایید هم با فرمول های آن جهت محاسبه در کد برنامه چند وزیر آشنا می‌شوید.


دانلــود
حجم فایل : 3/88MB

نظرات کاربرانعبارت امنیتی :حاصل 4 × 7 می شود :
متن پیام :