استفاده از کنترل UpdateProgress در UpdatePanel

استفاده از کنترل UpdateProgress در UpdatePanel


زمانی که شما از کنترل UpdatePanel استفاده می کنید در هنگام ارسال و دریافت اطلاعات به سرور تا زمانی که این کار به اتمام نرسیده هیچ اتفاقی درون صفحه رخ نمی‌دهد و کاربر ممکن است فکر کند که هیچ عملیاتی انجام نمی‌شود و درخواست خود را تکرار کند. برای حل این مشکل ASP.NET کنترل UpdateProgress را معرفی کرد. کار این کنترل این است که در زمان انجام فرایند ارسال و دریافت، متن یا عکسی که ما تعیین می‌کنیم نمایش داده می‌شود تا کاربر متوجه شروع این فرایند شود.


دانلــود
حجم فایل : 2/66MB

نظرات کاربرانعبارت امنیتی :حاصل 5 × 5 می شود :
متن پیام :