ساخت دکمه در زمان اجرا به زبان #C

ساخت دکمه در زمان اجرا به زبان #C


برخی اوقات در زمان اجرای برنامه ممکن است نیاز شود تا شی یا کنترلی را در زمان اجرای برنامه ساخت و برخی از خصوصیات آن را تغییر داد. رویدادی برای آن بنویسید و در مکانی که مورد نیاز است استفاده کنید. جهت یادگیری بهتر این مبحث می توانید از فیلم آموزشی که قرار داده شده استفاده نمایید. جهت ساخت اکثر کنترل ها می‌توان از روشی که در این فیلم توضیح داده شده استفاده نمود.


دانلــود
حجم فایل : 2/24MB

نظرات کاربرانعبارت امنیتی :حاصل 1 × 7 می شود :
متن پیام :