سورس تبدیل NFA به DFA به زبان جاوا

سورس تبدیل NFA به DFA به زبان جاوا


یک NFA مانند DFA به رشته ای از نمادها برای ورود نیازمند است. برای هر نماد ورودی، NFA به حالتی جدیدی می‌رود تا بتواند تمام ورودی جدید را استفاده کند. برخلاف NFA ,DFA غیر قطعی است و برای هر نماد ورودی‌, حالتی بعدی می تواند هر کدام از چندین حالت ممکن باشد‌, بنابراین در تعریف رسمی حالت بعدی عضوی از مجموعه توانی از وضیعت هاست که در یک زمان در نظر گرفته می شود. مفهوم پذیرفتن یک ورودی در NFA به مانند DFA است DFA .زمانی پذیرفته می‌شود اگر و تنها اگر که آخرین نماد ورودی استفاده شده ِهنوز تعدادی انتقال باشد که به حالت مورد انتظار و مورد قبول برسیم. معادلاَ زمانی رد می شود که بدون توجه به آنچه انتقال پیدا کرده است‌, به حالت مورد قبول نرسیم.


دانلــود
حجم فایل : 984KB

نظرات کاربرانعبارت امنیتی :حاصل 3 × 1 می شود :
متن پیام :