سورس حل مسئله knight's tour در جاوا

سورس حل مسئله knight's tour در جاوا


سفر اسب به دنباله‌ای از حرکات یک مهرهٔ اسب در یک صفحهٔ شطرنج گفته می‌شود به طوری که از هر خانه دقیقاً یک بار بگذرد. اگر اسب به خانه‌ای برسد که از ابتدای سفر از آن گذشته‌است، سفر بسته است. در غیر این صورت، سفر باز است. تعداد دقیق سفرها در یک صفحهٔ شطرنج ۸ × ۸ هنوز مشخص نیست. مسئلهٔ سفر اسب یک مسئلهٔ ریاضیات شطرنجی برای پیدا کردن یک سفر اسب است. ساخت یک برنامه برای پیدا کردن یک سفر اسب یک مسئلهٔ رایج برای دانشجویان علوم کامپیوتر است نواع مختلف مسئلهٔ سفر اسب به خاطر تفاوت در اندازهٔ صفحه‌های شطرنج و همچنین صفحه‌های غیرمربعی است.


دانلــود
حجم فایل : ۱۶KB

نظرات کاربرانعبارت امنیتی :حاصل 7 × 5 می شود :
متن پیام :