آموزش Entity framework

آموزش Entity framework


ADO.NET Entity Framework به طوری طراحی شده تا برنامه نویسان را قادر سازد در مقابل مدل های مفهومی (conceptual)، از یک مدل جدید با امکان دسترسی و برنامه نویسی مستقیم بر اساس ساختار یک پایگاه داده رابطه ای استفاده نمایند. هدف از تولید این مدل، کاهش چشمگیر میزان کدنویسی، سهولت گسترش، بهبود و نگهداری برنامه ها می باشد. Entity Framework دسترسی به داده ها را آسان می سازد و به ما اجازه می دهد تا مدل مفهومی مورد نیاز برای کسب و کار را ایجاد کنیم. Entity Framework اجازه می دهد تا شما روابط چند به چند (n: n) را بدون join های متعدد مدیریت نمایید.


دانلــود
حجم فایل : 5/20MB

نظرات کاربرانعبارت امنیتی :حاصل 5 × 7 می شود :
متن پیام :