ذخیره، ویرایش و حذف در LINQ و #C توسط SQLServer

ذخیره، ویرایش و حذف در LINQ و #C توسط SQLServer


همانطور که می دانید از لحاظ دسترسی به بانک اطلاعاتی، دو نوع راه حل وجود دارد: 1. ایستگاه کاري 2. سرور – کلاینت در حالت اول که موضوع این آموزش است، بصورت یک فایل با بانک اطلاعاتی کافیست. می کنیم یا می سازیم. (Attach) نصب کرده و فایلهاي بانک اطلاعاتی را به آن متصل Server را روي یک سیستم SQL Server ، در حالت دوم کاربران و سطوح دسترسی آنها SQL Server Management Studio یا همان SQL Server نرم افزار مدیریت Security سپس در قسمت به بانک اطلاعاتی را تعریف می کنیم. سپس در کامپیوتر کلاینت شروع به برنامه نویسی کرده و هر زمان که لازم شد توسط رابط ویژوال استودیو با انجام می Connection String سرور و بانک اطلاعاتی، توسط کاربر تعریف شده، ارتباط برقرار می کنیم این ارتباط توسط یک رشته کد به نام و آنرا در کلاینتهاي دیگر نیز (Visual Studio) می سازیم توسط Setup گیرد که خود ویژوال استودیو آنرا می سازد. سپس براي برنامه خود نصب می کنیم. در واقع نمونه هاي برنامه، با سرور ارتباط برقرار کرده و بطور مشترك نسبت به انجام چهار عمل اصلی روي داده ها (ایجاد، ویرایش، حذف و جستجو) اقدام می کنند.


دانلــود
حجم فایل : 991KB

نظرات کاربرانعبارت امنیتی :حاصل 4 × 1 می شود :
متن پیام :