آﻣﻮزش جامع ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺴﯽ اﻧﺪروﯾﺪ

آﻣﻮزش جامع ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺴﯽ اﻧﺪروﯾﺪ


برنامه نویسی برای گوشی های اندروید دو شوه است: شیوه اول برنامه نویسی Native اندروید است. با استفاده از زبان جاوا برای اندروید برنامه می نویسید . در فصول اول و دو م و سوم مبانی ابتدایی و اولیه برنامه نویسی به این روش را توضیح داده ایم . اگر دوست دارید فقط برای اندروید برنامه بنویسید و به تمام ویژگی های سخت افزاری گوشی اندروید دسترسی داشته باشید از این روش استفاده کنید.


دانلــود
حجم فایل : 3/77MB

نظرات کاربرانعبارت امنیتی :حاصل 1 × 1 می شود :
متن پیام :