کاربا تاریخ و ساعت

کاربا تاریخ و ساعت


برنامه نویسی C# قابلیت خواندن تاریخ و زمان از سیستم و نمایش لحظه ای آن را دارد و نیز قابلیت کار با تاریخ و زمان را دارد به صورتی که می توان جهت تعیین زمان و ساخت ساعت زنگ دار و یاحتی یادآور و مثال هایی از این دست از این زبان برنامه نویسی بهره برد. برنامه کاربا زمان و تایمر تمرینی به زبان C# است که یک تایمر را شبیه سازی می کند و با نمایش تاریخ ، زمان سیستم و تایمر و دکمه ای جهت شروع و توقف تایمر قرار گرفته تمرینی جهت یادگیری کار با متغیر DateTime در زبان C# می باشد


دانلــود
حجم فایل : 60KB

نظرات کاربرانعبارت امنیتی :حاصل 3 × 2 می شود :
متن پیام :