پیاده سازی browser در #C

پیاده سازی browser در #C


در برخی از موارد نیاز است تا جهت راحتی کاربر وبرطرف کردن نیاز سیستم browser را در فرم برنامه پیاده سازی نمود تا برنامه نویس نیز با دسترسی به اطلاعات به دست آمده از browser بتواند نیاز کاربر سیستم را برطرف ساخته و کاربر بدون نیاز به استفاده از برنامه های جانبی بتواند نیاز خویش را برطرف سازد با این کار برنامه نویس می تواند به اطلاعاتی که در browser موجود است دسترسی داشته و از آن استفاده نماید برنامه TabbedBrowser یک browser پیاده سازی شده که می توان مانند browser تب جدید باز کرد به صفحه قبلی رفت به صفحه بعدی یا صفحه را refresh نمود یا stop کرد سپس می توان با کد نویسی به اطلاعات درون browser دسترسی داشت و در جهت رسیدن به هدف سیستم استفاده نمود


دانلــود
حجم فایل : 49KB

نظرات کاربرانعبارت امنیتی :حاصل 6 × 4 می شود :
متن پیام :