استفاده از تابع BitBlt در ویژوال بیسیک

استفاده از تابع BitBlt در ویژوال بیسیک


نام تابع bitblt مخفف Bit Block Transfer بوده و یکی از توابع API ویندوز واقع در کتابخانه GDI32.dll می باشد. با استفاده از آن می توان یک ناحیه مستطیلی از تصویری را در ناحیه دیگری با همان ابعاد انتقال داد. آن شامل کپی کردن ، ترکیب و ممزوج کردن تصاویر می باشد


دانلــود
حجم فایل : 124KB

نظرات کاربرانعبارت امنیتی :حاصل 5 × 5 می شود :
متن پیام :