آموزش مقدماتی زبان #C

آموزش مقدماتی زبان #C


مایکروسافت در مصاف با جاوا ، به دنبال ارائه یک زبان کامل بود که سایه جاوا را در میادین برنامه نویسی کم رنگ تر نماید. شاید به همین دلیل باشد که C# را ایجاد کرد. شباهت های بین دو زبان بسیار چسمگیر است. مایکروسافت در رابطه با میزان استفاده دو گسترش ربان فوق بسیار خوشبین بوده و امیدوار است به سرعت زبان فوق گستردگی و مقبولیتی به مراتب بیشتر از جاوا را نزد پیاده کنندگان نرم افزار پیدا کند. با توجه به نقش محوری این زبان ، از آن به عنوان زبان مادر زبان های برنامه نویسی در دات نت نام بده می شود. مورد فوق به تنهایی ، می توانددلیل قانع کننده ای برای یادگیری این زبان باشد ، ولی دلایل متعدد دیگری نیز وجود


دانلــود
حجم فایل : 237KB

نظرات کاربرانعبارت امنیتی :حاصل 8 × 5 می شود :
متن پیام :