ارتبـاط بـا مـا

فـرم پاسخگویی

جهت پاسخگویی می توانید از فرم زیر برای تماس با ما استفاده نمائید. در صورت لزوم ، جواب از طریق ایمیل درخواست شده برای شما ارسال خواهد شد.
قبل از ارسـال پیـام لطفاً تمامی اطلاعات را با دقت وارد کنید

تمـاس بـا مـا

عزیران جهت برقراری تماس و طرح هرگونه سوال یا مشکل می‌توانند از طرق زیر با ما در تماس باشند.

محل کار برنامه نویسان پیکسل

شیراز شهرک بهشتی بلوار رضوان روبروی زنبق 7